Природний газ на Українській енергетичній біржі: огляд торгів за ТРАВЕНЬ 2021 року

У травні обсяг торгов на УЕБ скоротився на порядок у порівнянні з квітнем. Було реалізовано 23,787 млн.куб.м. природного газу на суму 283,56 млн.грн.(з ПДВ).

Сектор середньо- та довгострокових контрактів УЕБ (система BETS) в травні показав падіння в 14 разів за обсягами реалізації в натуральному вимірі та в 10 разів в грошовому еквіваленті у порівнянні з квітнем. Загалом за місяць в секторі було продано 21,67 млн.куб.м. природного газу сумарною вартістю 262,64 млн.грн (з ПДВ).

СКАТ-ТРЕЙД природний газ

* – у цих місяцях укладалися угоди щодо природного газу не лише в системі BETS, а і на платформі OTC

‘ – у цих місяцях укладалися угоди в системі BETS та на Енергетичній торговій платформі

Рис. 1. Динаміка обсягів реалізованого природного газу на УЕБ протягом окремих місяців проведення торгів

Травень став не тільки найпровальнішим місяцем 2021 року. Він поступився за всіма показниками травню минулого року (у 6 разів в натуральному вимірі та на 20% в грошовому еквіваленті).

Кількість укладених угод в секторі середно- та довгострокових продуктів також зазнала десятикратного падіння, з 292 контрактів в квітні до лише 30 (!) контрактів в травні.

СКАТ-ТРЕЙД природний газ

* – у цих місяцях укладалися угоди щодо природного газу не лише в системі BETS, а і на платформі OTC

‘ – у цих місяцях укладалися угоди в системі BETS та на Енергетичній торговій платформі

Рис. 2. Динаміка кількості укладених угод на платформі BETS УЕБ, шт.

В аналогічному періоді 2020 року було укладено контрактів більше майже в 11,5 разів.

Розподіл за величиною угод в травні повністю відбиває незначну торговельну активність цього місяця. Дрібних угод (до 100 тис.куб.м.) нараховується 27% (8 угод). Укладено лише 1 контракт, який можна віднести до середнього за величиною (200 тис.куб.м.). Решта угод (21 з 30) є крупними (1000 та 2000 тис.куб.м.).

Оцінити схильність покупців в травні до того чи іншого способу розрахунків за придбаний природний газ досить важко та неінформативно через малу кількість укладених угод. Можна лише відмітити, що ресурс травня продавали лише за передплатою, а ресурс наступного місяця – тільки на умовах банківських гарантій.

В травні в системі BETS виставляли на торги ресурси травня та червня, а також газ у ПСГ.

Вартість титульного ресурсу з попередньою оплатою в травні мала певні коливання. Місяць відкрився ціною, вищою від останньої ціни квітня на 5,6%. В період травневих свят ціна ресурсу потроху рухалась вгору. Рух пришвидшився на наступному тижні, коли були укладені кілька дрібних контрактів. В середині травня вартість передоплаченого газу з поставкою в травні сягла місячного максимуму в майже 12 000 грн/1 тис.куб.м., а згодом повільно посунулась вниз. Наприкінці травня вартість ресурсу в заявках повернулась до позначки 11 000 грн/1 тис.куб.м. Саме тоді були укладені ще кілька угод одним з продавців.

Ціна в заявках на продаж ресурс травня за післяоплатою в середині місяця також перетнула позначку в 12 000 грн/1 тис.куб.м., а потім повернулась до рівня в 11 000 грн/1 тис.куб.м. Жодної угоди на поставку даного ресурсу не зафіксовано.

Всього було подано 105 заявок на ресурс травня, з них 23 на купівлю. Укладено 9 угод, продано 466 тис.куб.м. газу загальною вартістю 5,063 млн.грн.(з ПДВ). Середньозважена ресурсу травня в травні склала 11 007,58 грн./1 тис.куб.м. Середньозважена ресурсу травня в 2021 році – 9 301,22 грн./1 тис.куб.м.

Заявок на ресурс червня було менше, ніж в попередньому місяці, але контактів укладено значно більше. Сумарна вартість 21 угоди склала 257,5 млн.грн., загальний обсяг реалізації – 21,2 млн.куб.м.

На відміну від вартості ресурсу травня, ціна передплаченого ресурсу червня, піднявшись впродовж першої декади місяця, залишилась на рівні близько 11 200 грн./1 тис.куб.м. Протилежним чином поводилась вартість ресурсу червня за післіплатою. Спостерігалось помітне зниження ціни впродовж другої половини травня, вже після того, як було продано 95% травневого обсягу даного ресурсу. Середньозважена ціна ресурсу червня в травні склала 12 124,75 грн./1 тис.куб.м. (з ПДВ). З урахуванням торгів попередніх місяців середньозважена ціна ресурсу дорівнює 10 735,46 грн./1 тис.куб.м. (з ПДВ).

Газ в ПСГ виставляли активніше за ресурс червня, але жодної угоди так і не уклали.

Розподіл реалізованого газу за учасниками торгів та ресурсом наведено на Рис.3.

СКАТ-ТРЕЙД природний газ

Рис. 3. Обсяги укладених угод різними біржовими учасниками на платформі BETS UEEX протягом травня 2021 року в розрізі місяця ресурсу, тис.куб.м.

Всього в травневих торгах в системі BETS приймало участь 21 компанія. Заявки на продаж природного газу виставили 16 учасників, на купівлю – 7. Задовільнили свої заявки лише 3 компанії.

ТОВ “ГПК”Нафтогаз Трейдинг” в травні уклав в системі BETS всього 24 угоди, що майже в 10 разів менше за його результат в квітні. В такій само пропорції зменшився сукупний здобуток компанії, лише 245,013 млн.грн. (з ПДВ). “Нафтогаз Трейдинг” реалізував 20 млн.куб.м. ресурсу червня та 60 тис.куб.м. ресурсу травня.

ТОВ “Рожнятівнафта” працює на УЕБ лише 2 місяці, і кожного місяця має укладені контракти. В травні компанія продала 400 тис.куб.м. ресурсу травня на суму майже 4,37 млн.грн.(з ПДВ).

ДП “Укравтогаз” та ДП “Укрспирт” приймали участь в торгах. Проте ресурс червня придбав тільки ДП “Укрспирт”. Заплановані 1,2 млн.куб.м. природного газу підприємство придбало за ціною, що майже в півтора рази перевищила ціну його заявки.

На Енергетичній платформі УЕБ ситуація в травні була неоднорідною. Слідом за системою BETS другий місяць поспіль спаду зазнає сектор добової торгівлі природним газом. Кількість укладених в ньому угод в травні – 18 – вдвічі нижча за минуломісячний результат.

На Рис.4 наведено динаміку кількості угод в секторі добового балансування.

СКАТ-ТРЕЙД природний газ
Рис. 4. Динаміка кількості укладених угод на Енергетичній торговій платформі УЕБ (сектор “Within-day”).

Обсяги скоротились ще більше. Кількість проданого газу зменшилась в 5 разів, його грошова вартість – в 4 рази. Загалом в травні реалізовано лише 245 тис.куб.м. добового ресурсу сумарною вартістю 2,58 млн.грн.(з ПДВ).

СКАТ-ТРЕЙД природний газ
Рис. 5. Динаміка обсягів реалізованого природного газу на Енергетичній платформі УЕБ (сектор “Within-day”) протягом окремих місяців проведення торгів

В травні в секторі Within-day зафіксовано більше угод на купівлю добового ресурсу (11 з 18 угод), але за обсягами перевагу отримав продаж (144 тис.куб.м. з 245 тис.куб.м.).

Середньозважена ціна добового ресурсу в травні склала 10 519,7 грн./1 тис.куб.м. Середньозважена ресурсу травня в травні склала 11 007,58 грн./1 тис.куб.м.

Сектор “на добу наперед” на Енергетичній платформі, на відміну від внутрішньодобового, продемонстрував впевнене зростання після падіння активності в квітні. Кількість контрактів збільшилась, лише трохи не перевищивши найкращий результат сектору з моменту запуску в січні 2021 року.

СКАТ-ТРЕЙД природний газ
Рис. 6. Динаміка кількості укладених угод на Енергетичній платформі УЕБ в секторі “Day-ahead”, шт.

Обсяги реалізації та сумарна вартість природного газу також підвищились, проте дуже помірно. Загальна вартість природного газу, придбана/продана на умовах поставки Day-ahead в травні склала 3,095 млн.грн.(з ПДВ).

СКАТ-ТРЕЙД природний газ
Рис. 7. Динаміка обсягів реалізованого природного газу на Енергетичній платформі УЕБ (сектор “Day-ahead”) протягом окремих місяців проведення торгів.

Середньозважена ціна ресурсу “на добу наперед” у травні склала 10 350,17 грн./1 тис.куб.м.

Запущена на початку квітня платформа для торгівлі газом в ПСГ на короткостроковому ринку показує гарні результати. За місяць було укладено 9 угод (минулого місяця угод було лише 2).

СКАТ-ТРЕЙД природний газ
Рис. 8. Динаміка кількості укладених угод на короткостроковому ринку ПСГ, шт.

Але обсяги за цими угодами привертають увагу. Кількість реалізованого природного газу зросла в 26,2 рази, його сумарна вартість – в 28,3 рази.

СКАТ-ТРЕЙД природний газ
Рис. 9. Динаміка обсягів реалізованого природного газу на короткостроковому ринку ПСГ протягом окремих місяців проведення торгів.

Середньозважена ціна добового ресурсу в ПСГ склала 9 690,95 грн./1тис.куб.м. (з ПДВ).