ПРИРОДНИЙ ГАЗ В ПІДЗЕМНИХ СХОВИЩАХ УКРАЇНИ: ОГЛЯД ЗАПАСІВ ПРОТЯГОМ КВІТНЯ 2020 РОКУ

Протягом другого весняного місяця 2020 року українська газотранспортна система (ГТС) перебувала в режимі накопичення природного газу в підземних сховищах (ПСГ). Увійшовши у квітень 2020 на рівні 15,804 млрд.куб.м., Україна збільшила газові запаси на 4,7% до обсягу 16,554 млрд.куб.м. наприкінці місяця (див. рис.1). Якщо станом на ранок 01 квітня 2020 р. сховища були заповнені на 51%, то показник покриття активної ємності наприкінці 30 квітня 2020р. вже досяг 53,5%.

СКАТ-ТРЕЙД природний газ

Рис.1. Динаміка показників природного газу в ПСГ «Оператор ГТС України» протягом квітня 2020р р., млн.куб.м.
(джерело інформації – оф.сайт ТОВ «Оператор ГТС України»)

Зростання газових активів у ПСГ відбулося за рахунок їх стабільного закачування, яке почалося з самого початку місяця. Найбільший добовий обсяг закачування природного газу зафіксовано 17 квітня 2020р. в розмірі 51,5 млн.куб.м., натомість в період з 02 і до 04 квітня закачування газу не відбувалось. Загальний обсяг закачаного газу протягом цього місяця становив 766,8 млн.куб.м.

Не зважаючи на те, що розпочався період закачування, протягом квітня 2020р. спостерігався відбір природного газу з ПСГ, який тривав з 01 і до 04 квітня включно. Загальний обсяг відібраного за цей період газу дорівнював 19,4 млн.куб.м. Максимальний добовий відбір в обсязі 8,8 млн.куб.м. було зафіксовано 01 квітня.

Якщо порівнювати квітень цього року з аналогічними періодами минулих чотирьох років, то слід зазначити, що загальний квітневий обсяг закачаного газу 2020 року перевищує всі попередні показники.(див. рис.2). Також помітно, що відбір газу протягом останнього п’ятирічного періоду відбувався у квітні кожного року.

СКАТ-ТРЕЙД природний газ

Рис.2. Обсяги відібраного та закачаного природного газу з/у ПСГ «Оператор ГТС України» за квітень місяць 2016-2020рр., млн.куб.м.
(джерело інформації – оф.сайт ТОВ «Оператор ГТС України»)

Протягом квітня за останні 5 років обсяги газових запасів у ПСГ стабільно зростали, тобто запас природного газу в підземних сховищах на кінець місяця перевищував кількість палива станом на його початок, проте темпи цих процесів в різні роки не співпадали, що дає змогу побачити рис.3. У квітень 2016 року Україна увійшла на рівні 8521,8 млн.куб.м. Протягом місяця за рахунок стабільного закачування ці запаси зросли на 2%, тобто на 168,5 млн.куб.м. Приблизно з такими ж запасами почався і квітень 2017 року, більше того, темпи зростання теж ненабагато відрізнялися, становивши 2,5%, завдяки чому запаси газу на кінець місяця також були подібні до попереднього обсягу. Квітень 2018 року розпочався з найменшими запасами блакитного палива у ПСГ, він дорівнював 7634,4 млн.куб.м. Протягом місяця вони зросли на 3,8%, або 298,9 млн.куб.м. Таким чином, на кінець квітня 2018 року обсяг природного газу в ПСГ був найменшим, якщо його порівнювати з аналогічними календарними періодами останніх 5-ти років.

СКАТ-ТРЕЙД природний газ

Рис.3. Загальні обсяги природного газу в ПСГ «Оператор ГТС України» протягом квітня місяця 2016-2020рр., млн.куб.м.
(джерело інформації – оф.сайт ТОВ «Оператор ГТС України»)

Другий весняний місяць 2019р. продемонстрував дещо швидший темп зростання підземного газового активу України, а саме 7,6%, що в абсолютному вимірі відповідає кількості 670,4 млн.куб.м.

Натомість, квітень 2020 року є беззаперечним лідером за двома показниками, а саме початковим (15803,8 млн.куб.м.) та кінцевим (16553,8 млн.куб.м.) обсягом газу в підземних сховищах .