ПРИРОДНИЙ ГАЗ В ПІДЗЕМНИХ СХОВИЩАХ УКРАЇНИ: ОГЛЯД ЗАПАСІВ ПРОТЯГОМ КВІТНЯ 2021 РОКУ

Протягом другого весняного місяця 2021 року українська газотранспортна система (ГТС) перебувала в режимі перманентного відбору природного газу з підземних сховищ (ПСГ). Увійшовши у квітень 2021 на рівні 15,948 млрд.куб.м., Україна зменшила власні газові запаси на 4,5% до обсягу 15,280 млрд.куб.м. наприкінці місяця (див. рис.1). Якщо станом на ранок 01 квітня 2021 р. сховища були заповнені на 52%, то показник покриття активної ємності наприкінці 30 квітня 2021р. вже досяг 49,4%.

СКАТ-ТРЕЙД природний газ

Рис.1. Динаміка показників природного газу в ПСГ «Оператор ГТС України» протягом квітня 2021р р., млн.куб.м.
(джерело інформації – оф.сайт ТОВ «Оператор ГТС України»)

Зменшення газових активів у ПСГ відбулося за рахунок їх стабільного відбору. Найбільший добовий обсяг відбору природного газу зафіксовано 09-го квітня 2021р. в розмірі 45,8 млн.куб.м., найменший протягом 30 квітня дорівнював 2,0 млн.куб.м.

Загальний обсяг відібраного газу протягом цього місяця становив 706,2 млн.куб.м., що помітно переважає відповідні інші квітневі показники останньої п’ятирічки.

Протягом квітня 2021р. спостерігався відбір природного газу з ПСГ, який тривав з 01 і до 30 квітня включно , причому кожної доби. На відміну від інших квітневих місяців останніх п’яти років, цього року закачування блакитного палива до газосховищ практично не відбувалося (див. рис.2).

СКАТ-ТРЕЙД природний газ

Рис.2. Обсяги відібраного та закачаного природного газу з/у ПСГ «Оператор ГТС України» за квітень місяць 2017-2021рр., млн.куб.м.
(джерело інформації – оф.сайт ТОВ «Оператор ГТС України»)

Протягом квітневих місяців за минулі чотири роки обсяги газових запасів у ПСГ стабільно зростали, тобто запас природного газу в підземних сховищах на кінець місяця перевищував кількість палива станом на його початок, проте темпи цих процесів в різні роки не співпадали, що дає змогу побачити рис.3. У квітень 2017 року Україна увійшла на рівні 8224,6 млн.куб.м. Протягом місяця за рахунок стабільного закачування, яке переважало темпи відбору, ці запаси зросли на 2,6%, тобто на 218,2 млн.куб.м. Квітень 2018 року розпочався з найменшими запасами блакитного палива у ПСГ, він дорівнював 7634,4 млн.куб.м. Протягом місяця вони зросли на 3,3%, або 252,1 млн.куб.м. Таким чином, на кінець квітня 2018 року обсяг природного газу в ПСГ був найменшим, якщо його порівнювати з аналогічними календарними періодами останніх 5-ти років.

СКАТ-ТРЕЙД природний газ

Рис.3. Загальні обсяги природного газу в ПСГ «Оператор ГТС України» протягом березня місяця 2017-2021рр., млн.куб.м.
(джерело інформації – оф.сайт ТОВ «Оператор ГТС України»)

Другий весняний місяць 2019р. продемонстрував дещо швидший темп зростання підземного газового активу України, а саме 7,5%, що в абсолютному вимірі відповідає кількості 659,5 млн.куб.м.

Натомість, квітень 2020 року є беззаперечним лідером за двома показниками, а саме абсолютним значенням закачаного до ПСГ палива (766,8 млн.куб.м.) та кінцевим (16553,8 млн.куб.м.) обсягом газу в підземних сховищах .

Що стосується другого весняного місяця поточного 2021 року, то він значно відрізняється від минулих чотирьох років. На 01 квітня обсяг газу в підземних сховищах України був найбільшим, якщо порівнювати із відповідними періодами минулих років і становив 15948,6 млн.куб.м. Протягом місяця природний газ не закачувався до ПСГ, а відбирався, тому на кінець місяця його запаси дорівнювали 15280,0 млн.куб.м., тобто на 4,5% менше.