ПРИРОДНИЙ ГАЗ В ПІДЗЕМНИХ СХОВИЩАХ УКРАЇНИ: ОГЛЯД ЗАПАСІВ ПРОТЯГОМ СЕРПНЯ 2021 РОКУ

Протягом третього літнього місяця 2021 року українська газотранспортна система (ГТС) перебувала в режимі накопичення природного газу в підземних сховищах (ПСГ). Увійшовши у серпень 2021 на рівні 17,175 млрд.куб.м., Україна збільшила газові запаси на 5,8% до обсягу 18,149 млрд.куб.м. наприкінці місяця (див. рис.1). Якщо станом на ранок 01 серпня 2021 р. сховища були заповнені на 55,4%, то показник покриття активної ємності наприкінці 31 серпня 2021 р. вже досяг 58,7%.

СКАТ-ТРЕЙД природний газ

Рис.1. Динаміка показників природного газу в ПСГ «Оператор ГТС України» протягом серпня 2021р р., млн.куб.м.
(джерело інформації – оф.сайт ТОВ «Оператор ГТС України»)

Зростання газових активів у ПСГ відбулося за рахунок їх стабільного закачування. Найбільший добовий обсяг закачування природного газу зафіксовано 29 серпня 2021р. в розмірі 39,2 млн.куб.м., натомість найменше газу було закачано протягом 05 серпня 2021р. в обсязі 28,2 млн.куб.м. Загальний обсяг закачаного газу протягом цього місяця становив 1007,9 млн.куб.м.

Протягом серпня 2021р. відбір природного газу із ПСГ не спостерігався.

У серпні цього року обсяг закачаного газу був найменшим, якщо його порівнювати з аналогічними періодами минулих чотирьох років, поступаючись за цим показником серпню 2017 року майже на 660,0 млн.куб.м. , а аналогічним розмірам закачування інших років і поготів. (див. рис.2). Також помітно, що відбір газу протягом останнього п’ятирічного періоду у серпні кожного року практично не відбувався.

СКАТ-ТРЕЙД природний газ

Рис.2. Обсяги відібраного та закачаного природного газу з/у ПСГ «Оператор ГТС України» за серпень місяць 2017-2021рр., млн.куб.м.
(джерело інформації – оф.сайт ТОВ «Оператор ГТС України»)

Протягом серпня за останні 5 років обсяги газових запасів у ПСГ стабільно зростали, тобто запас природного газу в підземних сховищах на кінець місяця перевищував кількість палива станом на його початок, проте темпи цих процесів в різні роки не співпадали, що дає змогу побачити рис.3. Серпневі місяці 2017-го та 2018-го років були подібні один до одного за основними показниками. Так, розпочалися вони із обсягами 13,232 млрд.куб.м. та 12,893 млрд.куб.м. відповідно. Закачано було 1,667 млрд.куб.м. та 1,804 млрд.куб.м. (тобто 12,6 та 14%). На кінець серпня в 2017-му та 2018-му роках запаси палива дорівнювали 14,844 млрд.куб.м. та 14,639 млрд.куб.м. відповідно.

СКАТ-ТРЕЙД природний газ

Рис.3. Загальні обсяги природного газу в ПСГ «Оператор ГТС України» протягом серпня місяця 2017-2021рр., млн.куб.м.
(джерело інформації – оф.сайт ТОВ «Оператор ГТС України»)

У серпень 2019 року Україна увійшла на рівні 15,938 млрд.куб.м. Протягом місяця за рахунок стабільного закачування ці запаси зросли на 15,1%, тобто на 2,404 млрд.куб.м. Серпень 2020 року є беззаперечним лідером за основними показниками, а саме початковим (22,276 млрд.куб.м.) , кінцевим (25,636 млрд.куб.м.) обсягом газу в підземних сховищах та абсолютним значенням обсягу закачування блакитного палива, а саме 3,465 млрд.куб.м.

Що ж стосовно третього весняного місяця поточного 2021 року, то він відзначився найменшою кількістю закачаного блакитного палива до підземних сховищ, як за абсолютним (1,008 млрд.куб.м.), так і за відносним (5,8%) значенням.