ПРИРОДНИЙ ГАЗ В ПІДЗЕМНИХ СХОВИЩАХ УКРАЇНИ: ОГЛЯД ЗАПАСІВ ПРОТЯГОМ СІЧНЯ 2022 РОКУ

Перший місяць 2022 року українська газотранспортна система (ГТС) провела в режимі перманентного відбору природного газу з підземних сховищ (ПСГ). Увійшовши у січень 2022 на рівні 13,517 млрд.куб.м., Україна зменшила власні газові запаси на 17% до обсягу 11,217 млрд.куб.м. наприкінці місяця (див. рис.1). Якщо станом на ранок 01 січня 2022р. сховища були заповнені на 44%, то показник покриття активної ємності наприкінці 31 січня 2022р. вже дорівнював 36%.

СКАТ-ТРЕЙД природний газ

Рис.1. Динаміка показників природного газу в ПСГ ТОВ «Оператор ГТС України» протягом січня 2022р., млн.куб.м. (джерело інформації – оф.сайт ТОВ «Оператор ГТС України»)

Зменшення газових активів у ПСГ відбулося за рахунок їх стабільного відбору. Найбільший добовий обсяг відбору природного газу зафіксовано 13 січня 2022р. в розмірі 91,9 млн.куб.м., а найменший становив 51,8 млн.куб.м. протягом 06 січня. Загальний обсяг відібраного газу протягом цього місяця становив 2,378 млрд.куб.м. Процедура закачування в січні 2022р. не була зафіксована в жодну добу.

Якщо порівнювати січень цього року з аналогічними періодами минулих чотирьох років, то слід зазначити, що загальний січневий обсяг відібраного газу 2022 року поступається першим місяцям 2019 та 2021рр., а показники, продемонстровані протягом 2018 та 2020 рр останнього п’ятирічного періоду за відповідний місяць переважає(див. рис.2). Також помітно, що закачування газу у ці періоди не відбувалося в січні жодного разу.

СКАТ-ТРЕЙД природний газ

Рис.2. Обсяги відібраного природного газу з ПСГ ТОВ «Оператор ГТС України» за січень місяць 2018-2022рр., млн.куб.м.
(джерело інформації – оф.сайт ТОВ «Оператор ГТС України»)

У січневому місяці обсяги газових запасів у ПСГ завжди знаходяться в тенденції до зменшення, однак загальний рівень і темп падіння даного показника можуть бути різними.

Найбільший початковий та кінцевий рівень підземних газових активів спостерігався у січні 2021р. Початковий обсяг було зафіксовано на позначці 23,662 млрд.куб.м., а кінцевий становив 21,118 млрд.куб.м.(див. рис.3).

СКАТ-ТРЕЙД природний газ

Рис.3. Загальний обсяг природного газу в ПСГ ТОВ «Оператор ГТС України» протягом січня місяця 2018-2022рр., млн.куб.м.
(джерело інформації – оф.сайт ТОВ «Оператор ГТС України»)

Найбільше падіння рівня газових ресурсів при порівнянні січневих місяців останньої п’ятирічки було зафіксовано в січні 2019р. – 19% або 2,7 млрд.куб.м. Падіння в січні 2020р. було найменшим і становило 10% або 1,948 млрд.куб.м.

Натомість січень 2022р. є дуже подібним за початковим та кінцевим наявним обсягом блакитного палива у ПСГ до першого місяця 2019 року, та й за темпами відбору природного газу відповідно.