ПРИРОДНИЙ ГАЗ В ПІДЗЕМНИХ СХОВИЩАХ УКРАЇНИ: ОГЛЯД ЗАПАСІВ ПРОТЯГОМ ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ

Протягом першого осіннього місяця 2021 року українська газотранспортна система (ГТС) перебувала в режимі накопичення природного газу в підземних сховищах (ПСГ). Увійшовши у вересень 2021 на рівні 18,180 млрд.куб.м., Україна збільшила газові запаси на 3,7% до обсягу 18,850 млрд.куб.м. наприкінці місяця (див. рис.1). Якщо станом на ранок 01 вересня 2021 р. сховища були заповнені на 58,7%, то показник покриття активної ємності наприкінці 30 вересня 2021 р. вже досяг 61%.

СКАТ-ТРЕЙД природний газ

Рис.1. Динаміка показників природного газу в ПСГ «Оператор ГТС України» протягом вересня 2021р р., млн.куб.м.
(джерело інформації – оф.сайт ТОВ «Оператор ГТС України»)

Зростання газових активів у ПСГ відбулося за рахунок їх стабільного закачування. Найбільший добовий обсяг закачування природного газу зафіксовано 02 вересня 2021р. в розмірі 34,1 млн.куб.м., натомість найменше газу було закачано протягом 30 вересня 2021р. в обсязі 8,8 млн.куб.м. Загальний обсяг закачаного газу протягом цього місяця становив 701,2 млн.куб.м.

Протягом вересня 2021р. відбір природного газу із ПСГ практично не спостерігався.

Вересень цього року відзначився найменшим обсягом закачаного газу, якщо його порівнювати з аналогічними періодами минулих чотирьох років, поступаючись за цим показником вересню 2017 року більше ніж у два рази , а вересневим об’ємам закачування інших років і поготів. (див. рис.2). Також помітно, що відбір газу протягом останнього п’ятирічного періоду у вересні кожного року практично не відбувався.

СКАТ-ТРЕЙД природний газ

Рис.2. Обсяги відібраного та закачаного природного газу з/у ПСГ «Оператор ГТС України» за вересень місяць 2017-2021рр., млн.куб.м.
(джерело інформації – оф.сайт ТОВ «Оператор ГТС України»)

Протягом вересня за останні 5 років обсяги газових запасів у ПСГ стабільно зростали, тобто запас природного газу в підземних сховищах на кінець місяця перевищував кількість палива станом на його початок, проте темпи цих процесів в різні роки не співпадали, що дає змогу побачити рис.3. Вересневі місяці 2017-го та 2018-го років були подібні один до одного за основними показниками. Так, розпочалися вони із обсягами 14,896 млрд.куб.м. та 14,695 млрд.куб.м. відповідно. Закачано було 1,550 млрд.куб.м. та 1,612 млрд.куб.м. (тобто 10,4 та 10,9%). На кінець вересня в 2017-му та 2018-му роках запаси палива дорівнювали 16,395 млрд.куб.м. та 16,235 млрд.куб.м. відповідно.

СКАТ-ТРЕЙД природний газ

Рис.3. Загальні обсяги природного газу в ПСГ «Оператор ГТС України» протягом вересня місяця 2017-2021рр., млн.куб.м.
(джерело інформації – оф.сайт ТОВ «Оператор ГТС України»)

У вересень 2019 року Україна увійшла на рівні 18,327млрд.куб.м. Протягом місяця за рахунок стабільного закачування ці запаси зросли на 11,5%, тобто на 2,176 млрд.куб.м.

Натомість, вересень 2020 року є беззаперечним лідером за трьома основними показниками, а саме початковим (25,723 млрд.куб.м.) , кінцевим (28,054 млрд.куб.м.) обсягом газу в підземних сховищах, та абсолютним значенням кількості закачування блакитного палива до підземних сховищ у розмірі 2,419 млрд.куб.м.

Щодо першого осіннього місяця поточного 2021 року, то розпочавши його із 18,180 млрд.куб.м. у ПСГ, запаси блакитного палива були збільшені на найменші 3,7%, що у абсолютному вимірі склало всього 701,2 млн.куб.м.