ПРИРОДНИЙ ГАЗ В ПІДЗЕМНИХ СХОВИЩАХ УКРАЇНИ: ОГЛЯД ЗАПАСІВ ПРОТЯГОМ CЕРПНЯ 2019

Протягом третього літнього місяця 2019 року українська газотранспортна система (ГТС) перебувала в режимі накопичення природного газу в підземних сховищах (ПСГ). Увійшовши у серпень 2019 на рівні 15,938 млрд.куб.м., Україна збільшила газові запаси на 14,5% до обсягу 18,254 млрд.куб.м. наприкінці місяця (див. рис.1). Якщо станом на ранок 01 серпня 2019 р. сховища були заповнені на 51%, то показник покриття активної ємності наприкінці 31 серпня 2019 р. вже досяг 58%.

СКАТ-ТРЕЙД природний газ

Рис.1. Динаміка показників природного газу в ПСГ «УКРТРАНСГАЗ» протягом серпня 2019 р., млн.куб.м.
(джерело інформації – оф.сайт АТ «УКРТРАНСГАЗ»)

Зростання газових активів у ПСГ відбулося за рахунок їх стабільного закачування. Найбільший добовий обсяг закачування природного газу зафіксовано 24 серпня 2019р. в розмірі 90,6 млн.куб.м., натомість найменше газу було закачано протягом 22 серпня 2019р. в обсязі 69,8 млн.куб.м. Загальний обсяг закачаного газу протягом цього місяця становив 2403,8 млн.куб.м.

Протягом серпня 2019р. відбір природного газу із ПСГ не спостерігався.

Серпень цього року є безумовним лідером за обсягом закачаного газу, якщо його порівнювати з аналогічними періодами минулих чотирьох років, переважаючи за цим показником серпень 2016 року на 540,0 млн.куб.м., а аналогічні розміри закачування інших років і поготів. (див. рис.2). Також помітно, що відбір газу протягом останнього п’ятирічного періоду у серпні кожного року практично не відбувався.

СКАТ-ТРЕЙД природний газ

Рис.2. Обсяги відібраного та закачаного природного газу з/у ПСГ «УКРТРАНСГАЗ» за серпень місяць 2015-2019рр., млн.куб.м.
(джерело інформації – оф.сайт АТ «УКРТРАНСГАЗ»)

Протягом серпня за останні 5 років обсяги газових запасів у ПСГ стабільно зростали, тобто запас природного газу в підземних сховищах на кінець місяця перевищував кількість палива станом на його початок, проте темпи цих процесів в різні роки не співпадали, що дає змогу побачити рис.3. У серпень 2015 року Україна увійшла на рівні 13,024 млрд.куб.м. Протягом місяця за рахунок стабільного закачування ці запаси зросли на 11,5%, тобто на 1,503 млрд.куб.м. Серпень 2016 року почався із найменшими запасами газу, а саме 10,622 млрд.куб.м. Обсяг закачки палива протягом третього літнього місяця того року дорівнював 1,864 млрд.куб.м. Серпневі місяці 2017-го та 2018-го років були подібні один до одного за основними показниками. Так, розпочалися вони із обсягами 13,232 млрд.куб.м. та 12,893 млрд.куб.м. відповідно. Закачано було 1,667 млрд.куб.м. та 1,804 млрд.куб.м. (тобто 12,6 та 14%). На кінець серпня в 2017-му та 2018-му роках запаси палива дорівнювали 14,844 млрд.куб.м. та 14,639 млрд.куб.м. відповідно.

СКАТ-ТРЕЙД природний газ

Рис.3. Загальні обсяги природного газу в ПСГ «УКРТРАНСГАЗ» протягом серпня місяця 2015-2019рр., млн.куб.м.
(джерело інформації – оф.сайт АТ «УКРТРАНСГАЗ»)

Натомість, серпень 2019 року є беззаперечним лідером за основними показниками, а саме початковим (15,938 млрд.куб.м.), кінцевим (18,254 млрд.куб.м.) обсягом газу в підземних сховищах та абсолютним значенням обсягу закачування блакитного палива до підземних сховищ. (2,404 млрд.куб.м.).