ПРИРОДНИЙ ГАЗ В ПІДЗЕМНИХ СХОВИЩАХ УКРАЇНИ: ОГЛЯД ЗАПАСІВ ПРОТЯГОМ КВІТНЯ 2019

Протягом другого весняного місяця 2019 року українська газотранспортна система (ГТС) перебувала в режимі накопичення природного газу в підземних сховищах (ПСГ). Увійшовши у квітень 2019 на рівні 8,768 млрд.куб.м., Україна збільшила газові запаси на 7,1% до обсягу 9,439 млрд.куб.м. наприкінці місяця (див. рис.1). Якщо станом на ранок 01 квітня 2019 р. сховища були заповнені на 28%, то показник покриття активної ємності наприкінці 30 квітня 2019р. вже досяг 30%.

СКАТ-ТРЕЙД природний газ

Рис.1. Динаміка показників природного газу в ПСГ «УКРТРАНСГАЗ» протягом квітня 2019 р., млн.куб.м.
(джерело інформації – оф.сайт АТ «УКРТРАНСГАЗ»)

Зростання газових активів у ПСГ відбулося за рахунок їх стабільного закачування, яке почалося з 02 квітня. Найбільший добовий обсяг закачування природного газу зафіксовано 25 квітня 2019р. в розмірі 52,9 млн.куб.м., натомість найменше газу було закачано протягом 02 квітня 2019р. в обсязі 6,5 млн.куб.м. Загальний обсяг закачаного газу протягом цього місяця становив 750,6 млн.куб.м.

Не зважаючи на те, що розпочався період закачування, протягом квітня 2019р. спостерігався щодобовий відбір природного газу з ПСГ, який тривав аж до 17 квітня. Загальний обсяг відібраного за цей період газу дорівнює 91,1 млн.куб.м. Добовий обсяг відбору коливався в межах 0,5-19,0 млн.куб.м. Максимальний добовий відбір в обсязі 19,0 млн.куб.м. було зафіксовано 02 квітня.

Якщо порівнювати квітень цього року з аналогічними періодами минулих чотирьох років, то слід зазначити, що загальний квітневий обсяг закачаного газу 2019 року поступається за розміром лише квітню 2015р. на 67,2 млн.куб.м. або 9% (див. рис.2). Також помітно, що відбір газу протягом останнього п’ятирічного періоду відбувався у квітні кожного року.

СКАТ-ТРЕЙД природний газ

Рис.2. Обсяги відібраного та закачаного природного газу з/у ПСГ «УКРТРАНСГАЗ» за квітень місяць 2015-2019рр., млн.куб.м.
(джерело інформації – оф.сайт АТ «УКРТРАНСГАЗ»)

Протягом квітня за останні 5 років обсяги газових запасів у ПСГ стабільно зростали, тобто запас природного газу в підземних сховищах на кінець місяця перевищував кількість палива станом на його початок, проте темпи цих процесів в різні роки не співпадали, що дає змогу побачити рис.3. У квітень 2015 року Україна увійшла на рівні 7702,6 млн.куб.м. Протягом місяця за рахунок стабільного закачування ці запаси зросли на 8,6%, тобто на 724,2 млн.куб.м. Приблизно з такими ж запасами почався і квітень 2018 року, щоправда їх місячний зріст дорівнював 3,8%, або 298,9 млн.куб.м. Таким чином, на кінець квітня 2018 року обсяг природного газу в ПСГ був найменшим, якщо його порівнювати з аналогічними календарними періодами останніх 5-ти років.

СКАТ-ТРЕЙД природний газ

Рис.3. Загальні обсяги природного газу в ПСГ «УКРТРАНСГАЗ» протягом квітня місяця 2015-2019рр., млн.куб.м.
(джерело інформації – оф.сайт АТ «УКРТРАНСГАЗ»)

Другі весняні місяці 2016 та 2017 рр. продемонстрували повільні темпи зростання підземного газового активу України. У квітні 2016 року ріст газового обсягу в ПСГ становив 2% або 168,5 млн.куб.м. Відповідно показники квітня 2017 року дорівнюють 2,5% або 211,2 млн.куб.м. Натомість, квітень 2019 року є лідером за двома показниками, а саме початковим (8768,4 млн.куб.м.) та кінцевим (9438,8 млн.куб.м.) обсягом газу в підземних сховищах .