Природний газ у підземних сховищах України: динаміка запасів протягом червня 2014 – липня 2018

Однією з важливих складових газотранспортної системи (ГТС) України є комплекс підземних сховищ газу (ПСГ), які розташовані в центральному, західному, східному та південному регіонах держави. Їх формування розпочалося в 1960-х роках. Більшу частину сховищ було сформовано на базі колишніх газородовищ, а основою для решти стали водоносні структурні пласти.
За даними офіційного сайту АТ «УКРТРАНСГАЗ» активна ємкість усіх українських ПСГ, кількість яких становить 12 штук (у т.ч. одна знаходиться в Луганській області), складає більше 30-ти млрд.куб.м. За ключовими характеристиками українські газосховища поступаються в світі лише американським та російським.
Загальний обсяг ресурсу, що перебуває у підземних газосховищах України, в динамічному аналізі періоду з 15 червня 2014 року до 31 липня 2018 року має вигляд чіткої синусоїди (див. рис.1).

СКАТ-ТРЕЙД, природний газ, Україна, підземне сховище газу, ПСГ

Рис.1. Динаміка загальних обсягів природного газу в ПСГ «УКРТРАНСГАЗ» у період з 15.06.2014р. по 31.07.2018р., млн.куб.м. (джерело інформації – оф.сайт АТ «УКРТРАНСГАЗ»)

Протягом розглянутого періоду часу найбільший обсяг газу в ПСГ було зафіксовано 29.10.2015р. – 17,064 млрд.куб.м., що становить 55% усієї активної ємності. У цей день завершився літній період закачування газу 2015р. останньою процедурою закачування ресурсу в обсязі 34,7 млн.куб.м.
Найнижчу позначку за досліджуваний період було досягнуто 08.04.2018 року – 7,435 млрд.куб.м., що покриває лише 24% усієї активної ємності. У цей день завершився зимовий період відбору газу 2017-2018 рр. останньою процедурою відбору ресурсу в обсязі 1,9 млн.куб.м.

Подальший ретроспективний огляд виконано в розрізі окремих газових років. Згідно Кодексу ГТС газовий рік – це період часу, який розпочинається з першої газової доби жовтня поточного календарного року і триває до першої газової доби жовтня наступного календарного року.

Газовий рік 2014-2015 (01.10.2014-30.09.2015)
Україна ввійшла в газовий рік 2014-2015 на позначці 16,672 млрд.куб.м. в ПСГ, що складає 53,78% загальної місткості (див. рис.2). 20.10.2014р. відбулося останнє закачування газу за літній сезон 2014 року та стартував зимовий період його відбору. 10.04.2015р. залишки газу в ПСГ досягли рівня 7,609 млрд.куб.м., а період відбору змінився новим сезоном закачування.

СКАТ-ТРЕЙД, природний газ, Україна, підземне сховище газу, ПСГ

Рис.2. Динаміка показників природного газу в ПСГ «УКРТРАНСГАЗ» протягом газового року 2014-2015рр. (01.10.2014-30.09.2015), млн.куб.м. (джерело інформації – оф.сайт АТ «УКРТРАНСГАЗ»)

Загальний обсяг відібраного газу за цей газовий рік становив 9,018 млрд.куб.м. Максимальне значення добового відбору спостерігалося 02.12.2014р. на рівні 132,7 млн.куб.м., натомість найменше газу було відібрано цього періоду 27.02.2015р. в обсязі 0,6 млн.куб.м.
Загальний обсяг закачаного газу за цей газовий рік становив 8,237 млрд.куб.м. Максимальне значення добового закачування спостерігалося 03.06.2015р. на рівні 73,1 млн.куб.м., натомість найменше газу було закачано цього періоду 20.10.2014р. в обсязі 0,9 млн.куб.м.

Газовий рік 2015-2016 (01.10.2015-30.09.2016)
Наступний річний газовий період розпочався з підземними запасами на рівні 15,711 млрд.куб.м. або 50,68% загальної місткості (див. рис.3), що на 960,6 млн.куб.м. менше аналогічного показника попереднього року.

СКАТ-ТРЕЙД, природний газ, Україна, підземне сховище газу, ПСГ

Рис.3. Динаміка показників природного газу в ПСГ «УКРТРАНСГАЗ» протягом газового року 2015-2016рр (01.10.2015-30.09.2016)., млн.куб.м. (джерело інформації – оф.сайт АТ «УКРТРАНСГАЗ»)

Літній період закачування було завершено лише 30.10.2015р., що на 10 календарних днів довше за попередній рік. При цьому за період 01.10.2015-30.10.2015 було закачано 1,381 млрд.куб.м. газу, що в 12,25 разів більше закачаного обсягу за аналогічний період попереднього року (112,7 млн.куб.м.). Зимовий період активного відбору розпочався при запасах у 17,064 млрд.куб.м. газу в ПСГ та продовжився до 06.04.2016 року. У цю дату в ПСГ залишилося 8,438 млрд.куб.м. газового ресурсу, який став поповнюватися з наступного дня шляхом нового закачування.
Загальний обсяг відібраного газу за цей газовий рік становив 8,705 млрд.куб.м. Максимальне значення добового відбору спостерігалося 05.01.2016р. на рівні 137,3 млн.куб.м., натомість найменше газу було відібрано цього періоду 15.07.2016р. та 03.08.2016р. в обсязі 0,3 млн.куб.м. Варто зазначити, що цього газового року спостерігався літній відбір газу (у червені-липні 2016р.) у незначних добових обсягах (0,3-1 млн.куб.м.). При цьому в літній період попереднього газового року (травень-вересень 2015р.) Україна не вдавалася до відбору взагалі.
Загальний обсяг закачаного газу за цей газовий рік становив 7,246 млрд.куб.м. Максимальне значення добового закачування спостерігалося 17.10.2015р. на рівні 85,6 млн.куб.м., натомість найменше газу було закачано цього періоду 30.10.2015р. в обсязі 0,3 млн.куб.м.

Газовий рік 2016-2017 (01.10.2016-30.09.2017)
Станом на 01.10.2016р. газосховища України була заповнені на рівні 14,311 млрд.куб.м. (див. рис.4), що є найменшим значенням у порівнянні з двома попередніми роками та становить лише 46,16% загальної місткості.

СКАТ-ТРЕЙД, природний газ, Україна, підземне сховище газу, ПСГ

Рис.4. Динаміка показників природного газу в ПСГ «УКРТРАНСГАЗ» протягом газового року 2016-2017рр. (01.10.2016-30.09.2017), млн.куб.м. (джерело інформації – оф.сайт АТ «УКРТРАНСГАЗ»)

Літній період закачування було завершено 15.10.2016 року. При цьому зимовий період відбору стартував 06.10.2016р., внаслідок чого 10 діб жовтня 2016р. було зафіксовано паралельні процеси закачування та відбору. Період «чистого» відбору розпочався зі значення 14,731 млрд.куб.м.
Перехід від зимового періоду відбору до нового літнього періоду закачування в газовому році 2016-2017 також не був одномоментним. Новий сезон закачування стартував 09.03.2017р., а старий сезон відбору остаточно завершився 26.04.2017р. Саме в цей період часу було зафіксовано мінімальний обсяг газового запасу цього газового року: це сталося 22.03.2017р. на рівні 8,1 млрд.куб.м. Сезон нового «чистого» закачування розпочався з позначки 8,299 млрд.куб.м. ресурсу.
Загальний обсяг відібраного газу за цей газовий рік становив 6,916 млрд.куб.м. Максимальне значення добового відбору спостерігалося 31.01.2017р. на рівні 91,9 млн.куб.м., натомість найменше газу було відібрано цього періоду 26.04.2017р. та 03.05.2017р. в обсязі 0,1 млн.куб.м.
Загальний обсяг закачаного газу за цей газовий рік становив 9,029 млрд.куб.м. Максимальне значення добового закачування спостерігалося 30.05.2017р. на рівні 71,5 млн.куб.м., натомість найменше газу було закачано цього періоду 15.10.2016р. в обсязі 0,7 млн.куб.м.

Частина газового року 2017-2018 (01.10.2017-31.07.2018)
Поточний газовий рік розпочався для України на позначці 16,431 млрд.куб.м. підземних запасів, тобто в момент наповненості сховищ на 53% їх загальної місткості (див. рис.5).

СКАТ-ТРЕЙД, природний газ, Україна, підземне сховище газу, ПСГ

Рис.5. Динаміка показників природного газу в ПСГ «УКРТРАНСГАЗ» протягом частини газового року 2017-2018рр. (01.10.2017-31.07.2018), млн.куб.м. (джерело інформації – оф.сайт АТ «УКРТРАНСГАЗ»)

Цього року перехід від літнього сезону закачування до зимового сезону відбору також відбувався поступово. Останнє закачування відбулося 24.10.2017р., при цьому перший відбір мав місце вже 03.10.2017р. Період «чистого» відбору розпочався 25.10.2017р. на рівні 16,97 млрд.куб.м.
Зимовий сезон відбору газового року 2017-2018 за обсягом відібраного ресурсу можна умовно поділити на 3 етапи. Протягом першого етапу, який мав місце з жовтня до середини листопада 2017р., обсяги відбору варіювалися від 0,7 млн.куб.м до 23 млн.куб.м. за добу. У другий етап газового відбору (з середини листопада 2017р. до закінчення першої декади січня 2018р.) добові обсяги відбору зросли до рівня 29,1-56,2 млн.куб.м. Третій етап зимового сезону відбору розпочався з другої декади січня 2018р. та тривав до квітня 2018р. У цей період часу з підземних сховищ відбиралися найбільші обсяги газу, які з кінця лютого до початку березня 2018р. досягали 100 млн.куб.м. за добу. За підсумками сезону відбору залишки газу в ПСГ станом на кінець першої декади квітня 2018р. становили 7,4 млрд.куб.м. газу, а загальний обсяг відбору за період 01.10.2017-31.07.2018 склав 9,573 млрд.куб.м.
Новий сезон закачування, який триває до моменту написання даної статті, було розпочато в першій половині квітня 2018р. з досить нестабільних добових значень від 3,6 млн.куб.м. до 40 млн.куб.м. Поступово процес закачування вийшов на рівень більше 50 млн.куб.м./добу.

Загальні підсумки огляду
Порівняння окремих газових років в Україні дає змогу окреслити кілька тенденцій:
1. Момент максимального добового відбору газу з підземних сховищ стабільно пересувається щороку на один календарний місяць уперед. Так, у газовий рік 2014-2015 максимальний добовий відбір спостерігався вже на початку грудня 2014р. Наступного року це сталося на початку січня 2016р. Далі новий максимум відбувся на початку лютого 2017р. У поточному році максимум було досягнуто на початку березня 2018р.
2. Максимальні значення добових обсягів відбору тяжіють до зменшення. Якщо взимку 2014-2015рр. та 2015-2016рр. за добу могло бути відібрано з ПСГ більше 130 млн.куб.м. природного газу, то в зимовий період 2016-2017рр. добовий відбір не перевищував 92 млн.куб.м./добу. Узимку 2017-2018рр. верхня межа добового відбору сягала 116 млн.куб.м.
3. Динаміка закачування газу в ПСГ у весняно-літній період стає набуває більш стабільного та рівномірного характеру. Це помітно в період початок травня-кінець вересня 2017 року, а також з початку травня до кінця липня 2018 року. Натомість у попередні два роки графіки закачування газу є більш мінливими та мають різкі злети й падіння.

Наприкінці огляду варто констатувати, що значення підземних сховищ для усієї ГТС України є досить вагомим. Вони гарантують надійність транспортування природного газового ресурсу як за внутрішніми напрямками на користь кінцевих споживачів, так і за зовнішніми спрямуваннями у вигляді транзитних потоків до країн Європи. Увесь підземний газовий запас можна вважати ліквідним активом України, який є складовою її енергетичної стабільності.