Згідно Закону України “Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення” № 887-VIII від 10.12.2015 року споживачам у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення гарантується безперешкодний та безоплатний доступ до інформації про:
1) права споживачів, місце та порядок одержання інформації споживачами;
2) ціни/тарифи, їхні складові для всіх категорій споживачів, зміну цін/тарифів;
3) частку та вартість електричної енергії, виробленої генеруючими потужностями (за видами генеруючих потужностей), в оптовій ціні на електричну енергію;
4) частку та вартість електричної енергії, виробленої генеруючими потужностями (за видами генеруючих потужностей), в середньозваженій ціні на електричну енергію для споживача;
5) порівняння цін/тарифів на товари, послуги в різних регіонах України, а також в Україні та інших державах;
6) прогнози зміни цін/тарифів та обґрунтування необхідності таких змін відповідно до заяви суб’єкта господарювання, що надається для встановлення тарифів на товари, послуги;
7) динаміку зміни історичної вартості складових цін/тарифів за останні п’ять років;
8) якісні характеристики товарів, послуг;
9) перелік, вартість та умови надання споживачам додаткових послуг;
10) середньомісячний розмір плати для приватного домогосподарства за спожиті товари, послуги – за категоріями споживачів;
11) розмір заборгованості з оплати спожитих товарів, послуг, періоди виникнення такої заборгованості – за категоріями споживачів;
12) порядок надання і нарахування субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, а також пільг окремим категоріям громадян;
13) інвестиційні програми ліцензіатів та джерела їх фінансування, залучені кредити та їх цільове призначення, звіти про виконання затверджених інвестиційних програм;
14) заходи з енергозбереження;
15) державні цільові та інші програми енергозбереження.
Інформація, зазначена у пунктах 2, 5-7 у сфері постачання природного газу стосується цін/тарифів на природний газ.

Кожному споживачу у сфері постачання природного газу гарантується безперешкодний та безоплатний доступ до інформації про:
1) стан розрахунків таким споживачем за спожиті товари, послуги, у тому числі про заборгованість з оплати за спожиті товари, послуги (за наявності), періоди, в яких виникла така заборгованість, відомості про обчислення її розміру, пільги та субсидії (у разі їх надання/призначення);
2) фактичні обсяги споживання таким споживачем товарів, послуг за попередні періоди.