Головні факти про EIC-коди на ринку природного газу України

СКАТ-ТРЕЙД природний газ EIC-код

Одним із кроків реформування газового ринку України на шляху до європейської інтеграції стало введення спеціальної персональної кодифікації на загальнодержавному рівні. Відповідно до неї кожен суб’єкт ринку природного газу та точка комерційного обліку об’єктів газової інфраструктури має унікальний EIC-код. У перекладі з англійської мови абревіатура «EIC» розшифровується як «Energy Identification Code» та у перекладі означає «Код енергетичної ідентифікації».
У рамках чинного законодавства України, яке регулює порядок роботи газової сфери, EIC-кодифікація згадується у наступних документах:
• Кодекс газорозподільних системи;
• Кодекс газотранспортної системи;
• Правила постачання природного газу;
• Кодекс газосховищ та критерії, згідно з якими до певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу.

Коли в Україні було введено EIC-коди?
Функціонування системи EIC-кодифікації на українському ринку природного газу розпочалося восени 2015 року. Це стало можливим після того, як 24.09.2015 р. ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», яке є оператором газотранспортної системи України, отримало право на присвоєння EIC-кодів учасникам українського газового ринку згідно процедури, прописаної у регламенті Європейської комісії. Дане право було надане Європейською мережею операторів газотранспортних систем (ENTSOG). До речі, за два роки до цієї події (24.10.2013 р.) ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» став учасником-спостерігачем міжнародної асоціації ENTSOG.

Як виглядає EIC-код?
EIC-код складається з 16-ти знаків-символів, які є цифрами або літерами. Ці знаки у поєднанні між собою є значеннями певних атрибутів. З переліком атрибутів EIC-коду та їх значень можна ознайомитися за допомогою рис.

СКАТ-ТРЕЙД природний газ

Який порядок видачі EIC-кодів?
Міжнародні EIC-коди для українського ринку природного газу призначаються асоціацією ENTSOG. Натомість система визначення місцевих EIC-кодів виглядає наступним чином. Оператор ГТС України ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» надає коди лише тим суб’єктам ринку, які напряму приєднані до ГТС магістральними трубами, а це оператори ГРМ та великі промислові споживачі.
У свою чергу оператори ГРМ видають EIC-коди кінцевим споживачам та точкам комерційного обліку, які приєднані до них газорозподільчими мережами. Усі присвоєні EIC-коди заносяться та зберігаються у базі даних операторів ГРМ та оператора ГТС України.
Для отримання EIC-коду суб’єкт ринку повинен заповнити та подати оператору спеціальну заяву.

5 правил використання EIC-кодів в Україні
1. Кожен суб’єкт, який працює на українському ринку природного газу, та кожна точка комерційного обліку може використовувати тільки один EIC-код.
2. EIC-код є абсолютно унікальним та не підлягає зміні протягом досить довгого терміну.
3. На всій адміністративній території України діють усі EIC-коди, що були призначені центральним або місцевим видавничим бюро. Оператор ГТС України приймає дані EIC-коди у процесі роботи з їх носіями.
4. Видача EIC-кодів проводиться не передбачає оплату.
5. Суб’єкт, що працює на ринку природного газу України, отримавши EIC-код, самостійно обирає перелік осіб, яким його повідомляє.

Яка мета введення EIC-кодів в Україні?
Кодифікація усіх суб’єктів та точок обліку, виконана за регламентом європейської організації ENTSOG, є кроком на шляху до розширення кордонів українського ринку природного газу. Для того, щоб розпочати ефективну співпрацю з країнами Євросоюзу, система обміну інформацією та взаємодії між різними учасниками сфери повинна бути уніфікованою, стандартизованою та досить спрощеною. Практика застосування EIC-кодів дозволяє однозначно ідентифікувати всіх учасників ринку.