1. ЦІНА ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Ціна природного газу за ЗВИЧАЙНИМ ВАРІАНТОМ постачання для кінцевих споживачів визначається за формулою:

Цскат = ЦБ + ВП , де

Цскат ‒ ціна постачання природного газу СКАТ-ТРЕЙД;
ЦБ ‒ ринкова ціна природного газу за даними Української енергетичної біржі;
ВП ‒ вартість послуг з постачання в розмірі 200,00 грн. з ПДВ (у залежності від обсягу постачання можливе гнучке ціноутворення).

Біржові ціни природного газу ресурсу за останній рік (з ПДВ, грн./1 тис.куб.м.):
• травень 2021 – 9 300,00
• червень 2021 – 10 757,00
• липень 2021 – 15 069,60
• серпень 2021 – 16 278,00
• вересень 2021 – 18 506,00
• жовтень 2021 – 28 648,00
• жовтень 2021 – 35 779,60
• листопад 2021 – 35 767,00
• грудень 2021 – 36 250,00
• січень 2022 – 69 272,00
• лютий 2022 – 37 548,00
• березень 2022 – 40 593,00
• квітень 2022 – 30 640,00
• травень 2022 – 30 640,00
• червень 2022 – 29 330,00

2. СПОСІБ ОПЛАТИ ЗА СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Оплата кінцевого споживача за природний газ здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок СКАТ-ТРЕЙД. Датою оплати рахунка (здійснення розрахунку) є дата, на яку були зараховані кошти на рахунок СКАТ-ТРЕЙД.

3. УМОВИ ОПЛАТИ ЗА СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Розрахунки споживача за поставлений природний газ здійснюються за розрахунковий період відповідно до умов договору постачання природного газу.
СКАТ-ТРЕЙД постачає природний газ кінцевим споживачам на умовах попередньої оплати в розмірі 100% вартості газу, обсяг якого вказано в заявці споживача. В окремих випадках існує можливість розробки іншого графіку оплати за результатами індивідуальних перемовин.

4. НЕДОПЛАТА ТА ПЕРЕПЛАТА ЗА ПРИРОДНИЙ ГАЗ
У випадку недоплати вартості природного газу за розрахунковий період споживач проводить остаточний розрахунок відповідно до умов договору постачання природного газу.
У разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу.

5. ПОРЯДОК ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ОПЛАТИ ЗА ПРИРОДНИЙ ГАЗ
У разі виникнення у споживача заборгованості за договором постачання природного газу за домовленістю сторін (постачальника та споживача) може бути укладений графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості.
У разі відсутності графіка погашення заборгованості постачальник має право грошові кошти, отримані від споживача в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості споживача відповідно до черговості її виникнення.
Укладення сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє споживача від виконання поточних зобов’язань за договором.
У разі відсутності графіка погашення заборгованості або його недотримання чи неоплати поточних платежів постачальник має право у порядку, визначеному цим розділом та договором постачання природного газу, припинити або обмежити постачання природного газу на об’єкт споживача до повного погашення заборгованості.