1. ЦІНА ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Ціна природного газу за ЗВИЧАЙНИМ ВАРІАНТОМ постачання визначається за формулою:
Цскат = ЦБ + ВП , де

Цскат ‒ ціна постачання природного газу СКАТ-ТРЕЙД;
ЦБ ‒ ринкова ціна природного газу за даними Української енергетичної біржі;
ВП ‒ вартість послуг з постачання в розмірі 200,00 грн. з ПДВ (у залежності від обсягу постачання можливе гнучке ціноутворення).

*Біржові ціни природного газу ресурсу наступних місяців (з ПДВ, грн./1тис.куб.м.):
• вересень 2017 – 7 200,00
• жовтень 2017 – 8 300,00
• листопад 2017 – 8 550,00
• грудень 2017 – 8 790,00
• січень 2018 – 9 680,00
• лютий 2018 – 9 620,00
• березень 2018 – 8 200,00
• квітень 2018 – 8 640,00
• травень 2018 – 8 800,00
• червень 2018 – 9 230,00
• липень 2018 – 9 440,00
• серпень 2018 – 9 760,00
• вересень 2018 – 10 445,00
• жовтень 2018 – 12 935,00
• листопад 2018 – 12 040,00

2. СПОСІБ ОПЛАТИ ЗА СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Оплата кінцевого споживача за природний газ здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок СКАТ-ТРЕЙД. Датою оплати рахунка (здійснення розрахунку) є дата, на яку були зараховані кошти на рахунок СКАТ-ТРЕЙД.

3. УМОВИ ОПЛАТИ ЗА СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Розрахунки споживача за поставлений природний газ здійснюються за розрахунковий період відповідно до умов договору постачання природного газу.
СКАТ-ТРЕЙД постачає природний газ кінцевим споживачам на умовах попередньої оплати в розмірі 100% вартості газу, обсяг якого вказано в заявці споживача. В окремих випадках існує можливість розробки іншого графіку оплати за результатами індивідуальних перемовин.

4. НЕДОПЛАТА ТА ПЕРЕПЛАТА ЗА ПРИРОДНИЙ ГАЗ
У випадку недоплати вартості природного газу за розрахунковий період споживач проводить остаточний розрахунок відповідно до умов договору постачання природного газу.
У разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу.

5. ПОРЯДОК ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ОПЛАТИ ЗА ПРИРОДНИЙ ГАЗ
У разі виникнення у споживача заборгованості за договором постачання природного газу за домовленістю сторін (постачальника та споживача) може бути укладений графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості.
У разі відсутності графіка погашення заборгованості постачальник має право грошові кошти, отримані від споживача в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості споживача відповідно до черговості її виникнення.
Укладення сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє споживача від виконання поточних зобов’язань за договором.
У разі відсутності графіка погашення заборгованості або його недотримання чи неоплати поточних платежів постачальник має право у порядку, визначеному цим розділом та договором постачання природного газу, припинити або обмежити постачання природного газу на об’єкт споживача до повного погашення заборгованості.