1. ЦІНА ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Ціна природного газу за ЗВИЧАЙНИМ ВАРІАНТОМ постачання визначається за формулою:
Цскат = ЦБ + ВП , де

Цскат ‒ ціна постачання природного газу СКАТ-ТРЕЙД;
ЦБ ‒ ринкова ціна природного газу за даними Української енергетичної біржі;
ВП ‒ вартість послуг з постачання в розмірі 200,00 грн. з ПДВ (у залежності від обсягу постачання можливе гнучке ціноутворення).

Біржові ціни природного газу ресурсу наступних місяців (з ПДВ, грн./1тис.куб.м.):
• вересень 2019 – 5 586,00
• жовтень 2019 – 5 715,00
• листопад 2019 – 5 925,00
• грудень 2019 – 5 795,04
• січень 2020 – 5 450,04
• лютий 2020 – 5 250,00
• березень 2020 – 4 500,00
• квітень 2020 – 4 400,04
• травень 2020 – 3 500,04
• червень 2020 – 3 692,00
• липень 2020 – 4 088,00
• серпень 2020 – 4 239,00
• вересень 2020 – 4 703,00

2. СПОСІБ ОПЛАТИ ЗА СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Оплата кінцевого споживача за природний газ здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок СКАТ-ТРЕЙД. Датою оплати рахунка (здійснення розрахунку) є дата, на яку були зараховані кошти на рахунок СКАТ-ТРЕЙД.

3. УМОВИ ОПЛАТИ ЗА СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Розрахунки споживача за поставлений природний газ здійснюються за розрахунковий період відповідно до умов договору постачання природного газу.
СКАТ-ТРЕЙД постачає природний газ кінцевим споживачам на умовах попередньої оплати в розмірі 100% вартості газу, обсяг якого вказано в заявці споживача. В окремих випадках існує можливість розробки іншого графіку оплати за результатами індивідуальних перемовин.

4. НЕДОПЛАТА ТА ПЕРЕПЛАТА ЗА ПРИРОДНИЙ ГАЗ
У випадку недоплати вартості природного газу за розрахунковий період споживач проводить остаточний розрахунок відповідно до умов договору постачання природного газу.
У разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу.

5. ПОРЯДОК ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ОПЛАТИ ЗА ПРИРОДНИЙ ГАЗ
У разі виникнення у споживача заборгованості за договором постачання природного газу за домовленістю сторін (постачальника та споживача) може бути укладений графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості.
У разі відсутності графіка погашення заборгованості постачальник має право грошові кошти, отримані від споживача в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості споживача відповідно до черговості її виникнення.
Укладення сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє споживача від виконання поточних зобов’язань за договором.
У разі відсутності графіка погашення заборгованості або його недотримання чи неоплати поточних платежів постачальник має право у порядку, визначеному цим розділом та договором постачання природного газу, припинити або обмежити постачання природного газу на об’єкт споживача до повного погашення заборгованості.