Згідно Правил постачання природного газу постачальник має право:
• укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;
• отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;
• на безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;
• на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного газу;
• на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог цих Правил;
• інші права, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.

Згідно Правил постачання природного газу постачальник зобов’язаний:
• дотримуватись вимог цих Правил;
• забезпечувати постачання природного газу на умовах, визначених договором на постачання природного газу;
• забезпечувати відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи своєчасну реєстрацію споживача у власному Реєстрі споживачів на інформаційній платформі Оператора ГТС за умови дотримання споживачем укладеного із постачальником договору постачання природного газу;
• в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов’язаної з постачанням природного газу;
• своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві регулювати власне споживання природного газу. Заходи щодо надання інформації для споживача мають бути передбачені у договорі постачання природного газу. Жодні додаткові витрати за надання інформації споживачем не оплачуються;
• своєчасно повідомляти споживача, якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;
• дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;
• пропонувати споживачу за договором постачання природного газу вибір способів оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких має бути справедливим, прозорим і недискримінаційним між споживачами;
• створити точки контакту для надання інформації споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повинні бути передбачені у договорі постачання природного газу і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;
• надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;
• у випадку ініціювання виключення споживача із Реєстру споживачів постачальника своєчасно (одночасно з наданням повідомлення Оператору ГТС відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи) повідомляти споживача про вчинення таких дій;
• укласти договір припинення (обмеження) постачання природного газу з Оператором ГРМ, у газорозподільній зоні якого розташований споживач такого постачальника;
• виконувати інші обов’язки, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.

Згідно Правил постачання природного газу споживач має право:
• на отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання його умов;
• на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, але на різні розрахункові періоди;
• на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;
• самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб’єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;
• вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;
• інші права, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.

Згідно Правил постачання природного газу споживач зобов’язаний:
• дотримуватись вимог цих Правил;
• забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;
• своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;
• здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;
• забезпечувати допуск представників постачальника за пред’явленням службового посвідчення на територію власних об’єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;
• самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
– порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;
– відсутності споживача у розрахунковому періоді в Реєстрі будь-якого постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС;
– перевищення підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;
– відсутності укладеного договору постачання природного газу;
– інших випадках, передбачених цими Правилами та чинним законодавством.