Постачальник має забезпечити мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу споживачу.

До мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні постачальником послуг постачання природного газу належать:
1) надання договору постачання природного газу, підписаного постачальником, на вимогу побутового споживача – у строк не більше 10 робочих днів з дати отримання письмового звернення побутового споживача;
2) надання повідомлення про намір змінити умови договору постачання природного газу для непобутових споживачів – у строк до 30 днів до запланованого набрання чинності такими змінами (крім ціни на природний газ, якщо вона встановлюється для постачальника відповідними державними органами);
3) надання повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність припинення/обмеження газоспоживання:
• для непобутових споживачів – у строк не менше ніж за три доби (для підприємств металургійної та хімічної промисловості – не менше ніж за 5 діб) до дати такого припинення/обмеження;
• для побутових споживачів – у строк не менше ніж за три дні до дати припинення газопостачання;
4) усунення порушення або надання обґрунтованої відмови побутовому споживачу у випадку отримання постачальником претензії від побутового споживача про порушення постачальником умов Правил постачання природного газу та договору постачання природного газу – у строк не більше 5 робочих днів;
5) розгляд акта-претензії споживача про відшкодування збитків – у строк не більше 20 робочих днів з моменту отримання поштового відправлення з позначкою про вручення;
6) розгляд письмового звернення споживача – у строк до одного місяця з дня надходження звернення.

У разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу постачальник сплачує споживачу компенсацію у розмірах, наведених у таблиці.
Розмір компенсації за недотримання постачальником мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу
Тип послуги Стандарт Розмір компенсації, грн (без ПДВ)
з 08.10.2017 до 31.12.2018 з 01.01.2019
1. Надання договору постачання природного газу на вимогу побутового споживача не більше 10 робочих днів з дати отримання письмового звернення побутового споживача 100 200
2. Надання повідомлення про намір змінити умови договору постачання природного газу для непобутових споживачів до 30 днів до запланованого набрання чинності такими змінами (крім ціни на природний газ, якщо вона встановлюється для постачальника відповідними державними органами) 100 200
3. Надання повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність припинення/обмеження газоспоживання з певного періоду, у тому числі: X X X
для непобутових споживачів не менше ніж за три доби (для підприємств металургійної та хімічної промисловості – не менше ніж за 5 діб) до дати такого припинення/обмеження 100 200
для побутових споживачів не менше ніж за три дні до дати припинення газопостачання 100 200
4. Усунення порушення або надання обґрунтованої відмови побутовому споживачу у випадку отримання постачальником претензії від побутового споживача про порушення постачальником умов Правил постачання природного газу та договору постачання природного газу не більше 5 робочих днів 200 400
5. Розгляд акта-претензії споживача про відшкодування збитків не більше 20 робочих днів з моменту отримання поштового відправлення з позначкою про вручення 200 400
6. Розгляд письмового звернення споживача до одного місяця з дня надходження звернення 100 200

Порядок надання компенсацій
Постачальник сплачує споживачу компенсацію за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу шляхом врахування суми відповідної компенсації як авансової плати за спожитий природний газ на наступний розрахунковий період.
Постачальник зобов’язаний поінформувати споживача про надання йому компенсації шляхом зазначення у рахунку на оплату природного газу, у тому числі в «особистому кабінеті» споживача на веб-сайті постачальника, або листом на бланку до завершення розрахункового періоду, у якому нараховується компенсація.
У разі ненадання постачальником компенсації за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу в порядку, визначеним вище, споживач має право самостійно звернутися до постачальника із заявою.
У разі необґрунтованої відмови у наданні компенсації або залишення заяви без розгляду споживач має право звернутись до НКРЕКП та її територіальних органів або до суду.
У разі невиконання постачальником вимог сума відповідної компенсації подвоюється та має бути врахована при розрахунках у найближчому розрахунковому періоді.
Компенсація за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу не надається у випадках, якщо недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу було спричинено доведеними:
• форс-мажорними обставинами, що підтверджується відповідною довідкою Торгово-промислової палати;
• діями споживача, що призвели до затримки у наданні послуг або аварійної перерви в газопостачанні;
• діями третіх осіб, що призвели до аварійної перерви в газопостачанні.

Інформація щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог до
якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу та сум виплачених компенсацій за недотримання цих стандартів та вимог
(оприлюднюється на сайті до 01 березня року, наступного за звітним):
за 2017 рік (дата публікації на сайті – 27.02.2018)
за 2018 рік (дата публікації на сайті – 18.01.2019)
за 2019 рік (дата публікації на сайті – 27.01.2020)
за 2020 рік (дата публікації на сайті – 25.02.2021)
за 2021 рік (дата публікації на сайті – 14.02.2022)